Logo

Missie & Kernwaarden

Als historische en toonaangevende speler in de pluimveehouderij is een grote betrokkenheid in de hele keten onze dagelijkse ambitie

Missie & kernwaarden

Onze missie

Als één van de historische Belgische spelers in de pluimveeketen is het onze missie om een bijdrage te leveren aan de productie van lekker, veilig en gezond pluimveevlees. We doen dat door uitstekende ééndagskuikens van verschillende rassen te leveren.

We willen dit realiseren met respect ten aanzien van mens, dier en milieu, op een duurzame manier en tegen de laagste kostprijs.

Onze kernwaarden

Elke kernwaarde kozen we zeer bewust. Ze zijn het kompas voor ons bedrijf en medewerkers

Bart Vermeiren - Algemeen directeur Belgabroed

Familiale aandeelhouders met langetermijnvisie

Belgabroed is ontstaan vanuit een samenwerking tussen de families Destrooper en Moonen, die al 4 generaties de knepen van het vak doorgeven. Onze waarden-gedreven aanpak met langetermijnvisie heeft Belgabroed als toonaangevend bedrijf in de pluimveeketen verankerd in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland.

Langdurige relaties met klanten en leveranciers

Belgabroed gelooft in partnerships. In samenwerking en in het uitwisselen van ervaring. Gezamenlijk boeken we meest vooruitgang! Belgabroed zet dan ook actief in op samenwerking met verschillende stakeholders in de sector. Samen meer(-)waarde creëren!

Ten dienste staan van de klant

Klantgerichtheid is dé aanpak waarvoor Belgabroed garant staat. Dat komt neer op passende oplossingen bieden, van zowel voorspelbare kwaliteit tot perfecte service.

Als bedrijf, samen met alle medewerkers, zijn we een gedreven en betrokken partner, nu en in de toekomst.

Innovatie

Wij zijn nieuwsgierig naar de behoeften van onze klanten en de wereld om ons heen. Daar handelen we ook naar.

Wij denken vooruit en willen toekomstgerichte oplossingen creëren! Wij zorgen ervoor dat onze mensen ‘mee zijn’ en ‘mee blijven’. Onze medewerkers verwachten dat van ons, wij verwachten dat van hen.

Respect voor medewerkers

Medewerkers respecteren is zorgen dat zij zich binnen de onderneming kunnen ontplooien.

Respect wil bij Belgabroed ook zeggen dat je vertrouwen krijgt en verantwoordelijkheid neemt. Goesting, 'ownership' en teamwerk zijn sleutelbegrippen op de werkvloer. Wij zijn trots op ons menselijk kapitaal. Terecht!

Het is een troef die naar waarde geschat en ontwikkeld moet worden.

Voedselveiligheid

De kwaliteit van onze voeding ligt ons allen nauw aan het hart. Belgabroed werkt verantwoordelijk mee aan een veilig, gezond en lekker stukje kip, met respect voor mens, dier en milieu.

Wat antibioticagebruik betreft handhaaft Belgabroed een stringent beleid. Wij streven naar een verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen, waarbij zowel dierenwelzijn als de bescherming van de humane gezondheid de basisgarantie vormen.

Dierenwelzijn

Belgabroed neemt steeds meer maatregelen om het dierenwelzijn te verhogen, te waarborgen en te managen. Een eigen bedrijfsdierenarts, een team dat actief de opfok- en vermeerderingsbedrijven begeleidt, een ‘Onderzoek & Ontwikkeling’-afdeling en een kwaliteitsteam staan daar dagdagelijks voor in.

Belgabroed beschikt – net als de zusterbedrijven – over een Poultry Welfare Officer.

Die zorgt er onder andere voor dat de verschillende stappen die een ééndagskuiken van geboorte tot levering op het vleeskuikenbedrijf aflegt, met het grootste respect en via de correcte procedures verlopen. Stress wordt op die manier geminimaliseerd. Eventuele niet-levensvatbare kuikens worden uitsluitend via EU-gasbedwelmingsmethodes geëuthanaseerd.

Door daarnaast ook in te zetten op de geboorte van kuikens in de stal (via NestBorn) kan Belgabroed die extra stap zetten op vlak van stressvermindering, kuikenwelzijn en duurzame vermindering van antibioticagebruik.