Logo

Een kwalitatief broedproces

Onze hoogtechnologische broedkasten monitoren alle parameters en ventileren, verwarmen en koelen om de natuurlijke nestcondities van een hen optimaal na te bootsen.

In de broeierij

Wij bootsen met onze hoogtechnologische broedkasten de natuurlijke nestcondities van een hen optimaal na.

Joachim De Backere - Broedspecialist Belgabroed

Hygiëne & kwaliteitsopvolging

Jef - de 4de generatie in het bedrijf en sinds voorjaar ’19 verantwoordelijk voor de broeierij - is het met de paplepel ingegeven: hygiëne en kwaliteitsopvolging maken het verschil in de broeierij. Daar hechten we bij Belgabroed het hoogste belang aan. Reinigen en ontsmetten van alle stappen in het proces. Soms zeggen we wel eens dat we niets anders doen dan poetsen, poetsen en poetsen. We zijn trots op het biosecurity niveau dat we halen. Recent werd de volledig vernieuwde sanitaire blok in gebruik genomen. Zonder douchen en bedrijfseigen kledij per broeierijzone kan je de broeierij niet in! Een volgende stap in functie van de hoogst haalbare hygiëne en bioveiligheid.

De basis van een goeie broeierijwerking is hygiëne, en een doorgedreven kwaliteitsopvolging.

Jef Moonen, hoofd productie en logistiek bij Belgabroed

De uiteindelijke kwaliteit van ons ééndagskuiken komt tot stand door de kwaliteit in elke handeling en processtap - in de hele keten - te borgen op een zo hoog mogelijk niveau. Al onze medewerkers zijn zich hiervan bewust en werken zo dagdagelijks mee aan onze kwalitatieve ééndagskuikens.

Jef navigeert u aan de hand van verschillende ‘wist-je-datjes’ doorheen het broedproces...


Het broedproces in 8 ‘wist-je-datjes’

Van de boer naar de broeierij

Nadat het broedei is gelegd en verzameld in de legnesten, begint het af te koelen. Op het vermeerderingsbedrijf worden broedeieren gekoeld bewaard. Meermaals per week halen onze eigen geklimatiseerde vrachtwagens ze op om ze naar de broeierij te transporteren.

Wist je dat de temperatuur van het broedei, eenmaal gelegd, een V-curve volgt?

Nieuwsgierig? Lees hieronder verder!

Broedeiontvangst: desinfectie en controle

Aangekomen op de broeierij worden alle broedeieren automatisch gedesinfecteerd, met behulp van een ultrasone verdamper. Een belangrijke stap in het traject naar gezonde ééndagskuikens! Op diverse momenten voeren we per vermeerderingsbedrijf extra ingangscontroles uit. Na deze eerste kwaliteitscontrole doen we doorheen het verdere broedproces verschillende extra controles, zoals 10-daagse controles, temperatuurmetingen van de broedeieren, ‘hatch break out’...

Wist je dat wij op die manier onze broedeieren opvolgen doorheen het hele broedproces?

Onze begeleiders koppelen de resultaten terug naar de vermeerderaar. Zo werken wij intensief samen. Alle ketenpartners zijn immers gebaat bij een optimale broedeikwaliteit.

Broedeibewaring & planning

Wist je dat een broedei dat enkele dagen kan rusten in de broeierij een beter kuiken voortbrengt?

Tijdens de broedeibewaring zijn we aan de onderkant van de V-temperatuurcurve beland, bij een bewaartemperatuur van 18°C. Bij een kortere of langere bewaartijd hoort vanzelfsprekend een verschillende ideale bewaartemperatuur. We zetten volop in op een consequente bewaartijd van ongeveer 4 dagen.

Op elk moment zijn er in onze broeierij meer dan 5 miljoen broedeieren aanwezig, in verschillende stadia doorheen het hele broedproces. Een goede planning en tijdig bestellen zijn de kritische succesfactoren op weg naar kuikens in topconditie.

Voorbroed

In de voorbroedkasten worden onze broedeieren elk uur automatisch gekeerd. We volgen belangrijke paramaters op, zoals lucht- en eischaaltemperatuur, CO2-gehalte, relatieve vochtigheid en ventilatie. We ventileren, verwarmen en koelen. Op die manier bootsen onze hoogtechnologische broedkasten de natuurlijke nestcondities van een hen optimaal na.

Wist je dat broedeieren de eerste 9 dagen warmte nodig hebben zodat het embryo zich kan ontwikkelen, maar dat ze daarna – en voor de resterende tijd van het broedproces – net warmte afgeven?

Schouwcontrole en overleg

Na 18 dagen is het tijd om de broedeieren te controleren: zijn ze bevrucht of niet?

Wist je dat wij als eerste broeierijgroep in de lage landen hiervoor ‘Laser-Life-Technology’ gebruiken?

Deze ‘state of the art’ schouwtechnologie combineert traditionele schouw op basis van lichtdoorlaatbaarheid met schouw op basis van een hoogtechnologische warmtecamera (deze meet de warmteproductie van het embryo). Op basis van complexe algoritmes worden enkel de vitale, levensvatbare embryo’s weerhouden. Hiermee benaderen we 100% uitkomst van de overgelegde broedeieren. Zo bekomen we een uniform broedproces en de best mogelijke hygiëne in de nabroeder. Het is ook een belangrijke troef in ons NestBorn-concept.

Nabroed

Afhankelijk van ras van de moederdieren, het gewicht van de broedeieren en de totale massa bevruchte broedeieren in de broedkast, wordt het hele broedproces verder verfijnd. Temperatuur en vochtverlies zijn daarbij altijd de voornaamste parameters.

Wist je dat een broedei ongeveer 11% vocht moet verliezen doorheen het broedproces tot schouwcontrole opdat het ééndagskuiken perfect kan ontwikkelen en uitkomen.

Het nabroedproces duurt 3 dagen. Het totale broedproces beslaat ongeveer 520 uur.

Uitkomst

De dag van levering, 21 dagen na inleg. Eierschalen worden verwijderd, kuikens - zowel haantjes als hennen - worden geteld, gewogen en klaargemaakt voor transport naar de pluimveehouder.

Wist je dat op het einde van het broedproces met regelmaat de 'Chick Yield' wordt bepaald?

Deze parameter – gelijk aan het kuikengewicht, gedeeld door het oorspronkelijke eigewicht – is slechts één van de parameters die we systematisch opvolgen en beoordelen ter verbetering van het broedproces. Een optimale 'Chick Yield' bedraagt ongeveer 67-68% en zorgt voor een optimale start bij de boer.

Opstart bij de boer

De kuikentjes verlaten de broeierij. Aan boord van onze ‘kippenbus’ vertrekken ze naar de boerderij.

Al onze kuikenvrachtwagens zijn geklimatiseerd. Dit is nodig. Tijdens de eerste levensweek evolueert een kuiken van gedeeltelijk poikilotherm (koudbloedig en dus niet in staat om zelf de lichaamstemperatuur op peil te houden) naar een homeotherm dier.

De optimale cloacatemperatuur van ééndagskuikens ligt tussen 40,4°C en 40,6°C. Tussen 40°C en 41°C noemen we de ‘thermo-neutrale zone’. Binnen deze zone kan het kuiken de lichaamstemperatuur met de minst mogelijke inspanning op niveau houden.

Wist je dat wij, bij Belgabroed, veel belang hechten aan het meten van de cloacatemperatuur tijdens de eerste dagen in de stal bij de braadkippenhouder?

De broedperiode beslaat namelijk ook de eerste dagen na uitkomst van het ei. Vloer- en ruimtetemperatuur, in relatie tot de leeftijd van de moederdieren op moment van leggen, bepalen in grote mate de cloacatemperatuur van de latere kuikens.

Voor de juiste begeleiding, informatie en opstartprotocollen staan onze pluimveespecialisten voor u klaar.