Logo

Het proces

Door de eenvoud is het NestBorn-concept makkelijk te implementeren in iedere stal en bij elke pluimveehouder

Het proces

NestBorn is het resultaat van volgehouden onderzoek en ontwikkeling. Deze natuurlijke en diervriendelijke werkwijze is eenvoudig te implementeren in uw stal.

Erik Hoeven - Hoofd Onderzoek en Ontwikkeling

Wij plaatsen de broedeieren met een speciaal ontwikkelde overlegmachine zonder dat u hiervoor specifieke installaties of investeringen dient te voorzien. De voorbebroede eieren worden op een vernuftige wijze in een natuurlijk strooiselbed in de stal geplaatst en uitgebroed. Een uniek 'real-time' monitoring platform laat toe dat de pluimveehouder en de broeierij kunnen samenwerken om optimale klimaatomstandigheden in de stal te bekomen en om een vitaal, gezond en robuust ééndagskuiken te bekomen.

1. Voorbereiding van de stal

Daags voor de aankomst van de eieren wordt de stal volledig in gereedheid gebracht. De stal wordt voorverwarmd, het strooiselbed voor de eieren wordt aangelegd en de drink- en voederlijnen worden omhoog gebracht, zodat de NestBorn-machine gemakkelijk kan passeren.

2. Transport van de voorbebroede eieren

De laadruimte van de geklimatiseerde vrachtwagen wordt, na reiniging en ontsmetting, voorverwarmd. Als de juiste temperatuur bereikt is, mogen de karren met voorbebroede eieren aangeleverd worden door het broeierijteam. De temperatuur in de laadruimte wordt gedurende de volledige rit gemonitord.

3. De overlegmachine

De broedeieren worden op vernuftige wijze in het strooiselbed gelegd middels een hiervoor speciaal ontwikkelde overlegmachine. Dit efficiënte proces laat toe om 60 000 broedeieren per uur in het strooiselbed te plaatsen.

4. Opvolging en begeleiding van het uitkomstproces

De eieren worden gedurende drie dagen – zo lang duurt het ongeveer vooraleer het laatste kuiken uit het ei is gekomen – gemonitord via een uniek online NestBorn-platform. Via zogenaamde ‘ovoscans’ wordt de temperatuur van de eieren en het klimaat in de stal continu gemeten, wat ons toelaat om samen met de pluimveehouder het uitkomstproces tot in de puntjes te begeleiden.

5. Na drie dagen zijn de kuikens uitgekomen

Elk kuiken heeft de kans om op zijn eigen tempo uit het ei te komen. Ondertussen wordt vers water en voeder voorzien en wordt de staltemperatuur verder aangepast naargelang het gedrag van de kuikens. Dit zorgt voor een stressvrije start voor de kuikens, wat resulteert in gezondere kuikens gedurende de volledige ronde. Goed begonnen is half gewonnen!