Logo

NestBorn

Directe toegang tot voeder en water

De meerwaarde van NestBorn

Alle voordelen van uitkomen in de stal nu binnen uw bereik

Beter eindgewicht

Betere voerconversie

Minder antibioticum

Betere voetzoolscore

+ 1 dag groei

- 2 à 4 punten

Gemiddeld 50% minder

Gemiddeld 50% beter

Optimale start

Dierenwelzijn

Dierengezondheid

 • Snelle voeder- en wateropname
 • Geen stress door hantering of transport van kuikens
 • Eéndagskuikens op elke dag van de week
 • Uitstekende resultaten
 • Natuurlijk broedproces
 • Geen kuikentransport en stressvrije uitkomst
 • Directe toegang tot voer, water en licht
 • Uitkomst in de stal waar de kuikens verder opgroeien
 • Droger strooisel: minder voetzoollaesies
 • Sterkere immunologische ontwikkeling
 • Betere darmgezondheid en droger strooisel
 • Verlaagde infectiedruk
 • Lager antibioticagebruik

Broeden op locatie: volledige controle

Elke NestBorn-toom wordt door de broeierij begeleid, gebruikmakend van een unieke set draadloze ‘ovoscans’. Die meten continu de temperatuur van de eieren tijdens het driedaagse uitkomstproces in de stal.

Alle geregistreerde waarden worden doorgestuurd naar een centrale ‘NestBorn box’ in het voerlokaal, die via een modem met simkaart aangesloten is op het internet.

In ‘real-time’ kunnen pluimveehouder en broeierij via het unieke monitoringplatform www.myNestBorn.eu het temperatuursverloop van de eieren én van de stal opvolgen en in overleg bijsturen.