Logo

NestBorn:

Gezonde, vitale en robuuste kuikens die uitkomen in uw stal

Beter eindgewicht

+ 1 dag groei

Betere voerconversie

- 2 à 4 punten

Minder antibioticum

Gemiddeld 50% minder

Betere voetzoolscore

Gemiddeld 50% beter

Het concept

Uitkomen in de stal: NestBorn

Uniek bij uitkomen in de stal is dat de broedeieren na het schouwproces worden verplaatst naar de stal zodat de laatste drie dagen van het broedproces op het pluimveebedrijf zelf plaatsvinden. Het kuiken heeft onmiddellijk toegang tot water en voer en er is geen transport meer van ééndagskuikens. Dit resulteert in aanzienlijk minder stress voor de kuikens.

Het resultaat? Gezonde, vitale en robuuste kuikens. Tevreden kuikens, tevreden boer!

NestBorn is wereldwijd een revolutie op het vlak van uitkomen in de stal.

Carl Destrooper

De focus ligt op vroege voeding, het dierenwelzijn en de gezondheid van de kuikens, waarbij het kuiken wordt geboren op een strooiselbed. De monitoring tijdens het proces gebeurt in ‘real-time’, gebruikmakend van technologie, digitalisering en een beveiligde webapplicatie.

De NestBorn-methode en -installatie zijn gepatenteerd. Het gebruik is enkel toegestaan onder een licentieovereenkomst. Belgabroed is sinds 2018 erkend als eerste NestBorn-licentiehouder.

NestBorn: ook voor u!

  • Het is bereikbaar voor elke pluimveehouder: geen voorafgaande investeringskosten, geen instap- of uitstapkosten. Door de eenvoud is het NestBorn-concept makkelijk te implementeren in iedere stal en bij elke pluimveehouder.
  • De pluimveehouder en de broeierij hebben samen volledige controle over het uitbroedproces.
  • Het broedproces wordt in de stal nauwkeurig opgevolgd en bijgestuurd op basis van ‘real-time’-metingen en communicatie door unieke, gepatenteerde meetapparatuur, gekoppeld aan NestBorn-software.
  • Geen transport van ééndagskuikens, een natuurlijk en stressarm uitkomstproces, directe toegang tot voer, water en licht, robuustere kuikens met een hogere immuniteit en een betere darmgezondheid: NestBorn levert tal van voordelen op.